kedd, 20 augusztus 2019 04:53

Heti üzenet 2019 augusztus 19

Ézs 32:20 Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!/Károli Biblia/ Vajon boldogok vagyunk –e? Boldognak érezzük magunkat? Az ÚR boldognak…
szerda, 14 augusztus 2019 06:52

Heti üzenet 2019 augusztus 12

Most arról fogok egy keveset írni, hogy a megigazultságunk alapján jogunk van igaz ítéletet, igazságot kérnünk, és várnunk az élő Istentől. Nekünk, megigazult keresztényeknek úgy is ismernünk kell Őt, mint…
szerda, 24 július 2019 04:46

Heti üzenet 2019 július 22

A Biblia több ízben beszél a boldogságról, sőt, egy helyen Istent „Boldog Istennek” nevezi. A leghatalmasabb boldogságnak Dávid a megigazultságot nevezi a 32-es zsoltárban, melyet én az eredeti IMIT fordításban…
szerda, 26 június 2019 13:16

Heti üzenet 2019 június 22

Jeruzsálem romjai Vajon mi szükséges ahhoz, hogy egy romokban heverő ember, netán nép, újra örvendezni tudjon? Egy biztos: öröme tárgyának, netán alanyának mindenképp nagyobbnak kell lenni, mint a bánatának. Korábbi…
kedd, 04 június 2019 03:39

Heti üzenet 2019 június 3

Ahol jelen van az Úr Szelleme, ott Szabadság van.  Mi pedig mindannyian felfedett arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, és így ugyanarra a képre egyik dicsőségből a másik dicsőségbe alakulunk…
kedd, 28 május 2019 04:22

Heti üzenet 2019 május 27.

Istent hasonlítani valamihez lehetetlen és ellene való bűn, hiszen teremtőt valami teremtményéhez, asztalost a székhez hasonlítani, hogyan is lehetséges? Persze a szék ad valami információt az asztalosról, de csak messze…
szerda, 22 május 2019 10:18

Heti üzenet 2019 május 20.

Ki mehet fel az Örökkévaló hegyére, és ki állhat meg az ő szent helyén? A tiszta kezű és tisztult szívű, a ki hamisságra nem adta rá lelkét és nem esküdött…
hétfő, 13 május 2019 04:09

Heti üzenet 2019 május 13.

„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem,…!”(Károli Biblia Zsolt.50:23.) Mondja az ÚR. Az embernek fia sokszor az önző természetéből, az ó emberi bűnös természetéből fakadóan dicsőségre, elismerésre, önmaga fölmagasztalására vágyik, a…
hétfő, 08 április 2019 15:54

Heti üzenet 2019 április 8.

Mivel járuljak eléje az Örökkévalónak, hajoljak meg a magasság Istene előtt? Járuljak-e eléje égőáldozatokkal, egyéves borjakkal? Kedvét találja-e az Örökkévaló kosok ezreiben, olajpatakok tízezreiben? Oda adjam-e elsőszülöttemet bűntettemért, testem gyümölcsét lelkem…
kedd, 12 március 2019 04:33

Heti üzenet 2019 március 9.

Minél inkább alárendeljük magunkat Isten szellemi tekintélyének, Isten annál inkább közelebb tud lépni hozzánk. Ha engedelmességünk bizalmi alapon nyugszik, nos, akkor beszélhetünk alázatról.  Isten királysága tekintélyi elven működik. Nem beszélhetünk…
csütörtök, 21 február 2019 19:30

Heti üzenet 2019 február 18.

Az alapoktól építkezni óriási kihívás; következetességet, kitartást követel meg. Sokan azért adják fel a hívő életüket, mert nem foglalkoznak a benső emberükkel, nem törődnek a szellemükkel. Ez olyan igénytelenséget von…
kedd, 29 január 2019 06:17

Heti üzenet 2019 január 28.

Kim van nekem az egekben? S melletted mit sem kívánok a földön. Elfogyott bár húsom, és szívem, szívem kősziklája, és osztályrészem (örökségem) Isten örökké. (Zsolt 73:25-26 IMIT ford.) Az eredeti…
hétfő, 21 január 2019 05:10

Heti üzenet 2019 január 21.

A Nagy Egységes Világvallás /NEV/ persze egy részemről kitalált név, de nem lehetetlen. A Név - nyílván a Názáreti Jézus Krisztus neve, amiben van a mi váltságunk – benne hívőké!…
kedd, 15 január 2019 07:32

Heti üzenet 2019 január 14.

Istentől nyert örökségünknek, meghatározó részt kell elfoglalnia életünkben. A szomorú tény, hogy a legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy van félretett örökségük a mennyben, ennek az ismeretnek a hiányában pedig jövőképük…