kedd, 14 január 2020 05:23

Heti üzenet 2020 január 13

És az idegeneket, akik az Úrhoz adják magukat, hogy néki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy néki szolgái legyenek; mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse…
kedd, 03 december 2019 04:32

Heti üzenet 2019 december 2.

Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd…
kedd, 12 november 2019 05:11

Heti üzenet 2019 november 11

Korábbi írásomban arról esett szó, hogy újjászületett keresztényekként az istenfélelem platformján éljünk, és ne attól eltérő szellemi síkon. Továbbá, hogy minden gyökeret, bálványt idegen istent melynek táptalaja az isten nélküliség,…
kedd, 22 október 2019 04:21

Heti üzenet 2019 október 21

 A szívünk mélyén rengeteg mindenhez ragaszkodunk, többek között ahhoz is, hogy ehhez a ragaszkodáshoz jogunk, szabadságunk van. Szeretjük jogainkat, szeretjük privilégiumainkat, miközben Istentől egyre távolabb vetődünk, mert imádatunk tárgyai uralnak…
kedd, 20 augusztus 2019 04:53

Heti üzenet 2019 augusztus 19

Ézs 32:20 Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!/Károli Biblia/ Vajon boldogok vagyunk –e? Boldognak érezzük magunkat? Az ÚR boldognak…
szerda, 14 augusztus 2019 06:52

Heti üzenet 2019 augusztus 12

Most arról fogok egy keveset írni, hogy a megigazultságunk alapján jogunk van igaz ítéletet, igazságot kérnünk, és várnunk az élő Istentől. Nekünk, megigazult keresztényeknek úgy is ismernünk kell Őt, mint…
szerda, 24 július 2019 04:46

Heti üzenet 2019 július 22

A Biblia több ízben beszél a boldogságról, sőt, egy helyen Istent „Boldog Istennek” nevezi. A leghatalmasabb boldogságnak Dávid a megigazultságot nevezi a 32-es zsoltárban, melyet én az eredeti IMIT fordításban…
szerda, 26 június 2019 13:16

Heti üzenet 2019 június 22

Jeruzsálem romjai Vajon mi szükséges ahhoz, hogy egy romokban heverő ember, netán nép, újra örvendezni tudjon? Egy biztos: öröme tárgyának, netán alanyának mindenképp nagyobbnak kell lenni, mint a bánatának. Korábbi…
kedd, 04 június 2019 03:39

Heti üzenet 2019 június 3

Ahol jelen van az Úr Szelleme, ott Szabadság van.  Mi pedig mindannyian felfedett arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, és így ugyanarra a képre egyik dicsőségből a másik dicsőségbe alakulunk…
kedd, 28 május 2019 04:22

Heti üzenet 2019 május 27.

Istent hasonlítani valamihez lehetetlen és ellene való bűn, hiszen teremtőt valami teremtményéhez, asztalost a székhez hasonlítani, hogyan is lehetséges? Persze a szék ad valami információt az asztalosról, de csak messze…
szerda, 22 május 2019 10:18

Heti üzenet 2019 május 20.

Ki mehet fel az Örökkévaló hegyére, és ki állhat meg az ő szent helyén? A tiszta kezű és tisztult szívű, a ki hamisságra nem adta rá lelkét és nem esküdött…
hétfő, 13 május 2019 04:09

Heti üzenet 2019 május 13.

„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem,…!”(Károli Biblia Zsolt.50:23.) Mondja az ÚR. Az embernek fia sokszor az önző természetéből, az ó emberi bűnös természetéből fakadóan dicsőségre, elismerésre, önmaga fölmagasztalására vágyik, a…
hétfő, 08 április 2019 15:54

Heti üzenet 2019 április 8.

Mivel járuljak eléje az Örökkévalónak, hajoljak meg a magasság Istene előtt? Járuljak-e eléje égőáldozatokkal, egyéves borjakkal? Kedvét találja-e az Örökkévaló kosok ezreiben, olajpatakok tízezreiben? Oda adjam-e elsőszülöttemet bűntettemért, testem gyümölcsét lelkem…
kedd, 12 március 2019 04:33

Heti üzenet 2019 március 9.

Minél inkább alárendeljük magunkat Isten szellemi tekintélyének, Isten annál inkább közelebb tud lépni hozzánk. Ha engedelmességünk bizalmi alapon nyugszik, nos, akkor beszélhetünk alázatról.  Isten királysága tekintélyi elven működik. Nem beszélhetünk…