Legfrissebb írások

 • Watchman Nee: A lélek üdvössége
  „A könyv olyan témát tárgyal, melyen Isten gyermekei általában átsiklanak. Azonban az Úr ezt mondja nekünk: „...az üdvösség, mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. ...Elérvén hitetek célját…
 • G.H. Pember: A Föld legkorábbi korszakai – és kapcsolatuk a jelenkor spiritualizmusával
  Fordítás: https://hitunkcelja.wordpress.com „Jelen kiadás szerzője már 1876-ban kiadott egy kisebb terjedelmű tanulmányt a következő címmel: „A Föld legkorábbi korszakai és tanulságaik számunkra”, s ezzel kettős célja volt. Egyik, hogy megkíséreljen…
 • T. Austin-Sparks: Krisztus élő levelei
  “Az emberek ugyanis nagyon sokra tartják ezeket az egyéb dolgokat: a hivatalos támogatást Jeruzsálemből vagy bárhonnan; az emberek általi kijelölést, a kinevezési okmányt. Nagyon sokra tartják ezeket, van azonban valami,…
 • Csia Lajos: Utolsó napok
  Ez az írás a Biblia apokaliptikus részeinek, különösen a Jelenések könyvének rövid magyarázata. Fontos tudni, hogy ez az írás nem azonos a Jelenések könyvéről írt nagy művel, az egy másik…
 • STEPHEN KAUNG: KRISZTUS A TEREMTÉS KÖNYVÉBEN
  Ez a nyolc részből álló üzenet élőszóban hangzott el az Egyesült Államokban, a Virginia állambeli Richmondban, 1982-ben. A sorozat Krisztust mutatja be nyolc ember életén keresztül Mózes első, a teremtésről…

Legfrissebb hanganyagok

 • Nochta Pál: Igehirdetés a Jelenések 19,6-9 alapján
  „És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és…
 • Nochta Pál: A helyes istenkeresés
  Dátum: 2022.03.27 Helyszín: Budapest, Szeráf Centrum A Jelenések 4-ben láthatjuk, hogy János apostolnak Isten csodálatos betekintést ad a mennyei világba, felemelve ez által Jánost a nagyon nehéz külső körülményei fölé.…
 • Nochta Pál: Küzdjetek a hitért!
  Dátum: 2022.03.26 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet Júdás apostolnak muszáj volt figyelmeztetnie a testvéreket, hogy azt a hitet amit megtéréskor-újjászületéskor kaptak Istentől, sok megpróbáltatás éri, ezért folyamatos küzdelemben kell maradni, hogy…
 • Nochta Pál: Újjá kell születned!
  Dátum: 2022.02.20 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet A Titusz 3,1-7 szerint egy hívő ember természete nem azonos a hitetlenével, mert a hívőnek már új természete van. Ez az új természet az…
 • Nochta Pál: A hit 2. rész – emberi vagy isteni megoldás –
  Dátum: 2021 október 23 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.” mondja Isten igéje a Zsidó 11,1-ben.…