Legfrissebb írások

 • Zac Poonen: Istennek szüksége van hűséges emberekre
  God Needs Faithful Men by Zac Poonen https://www.cfcindia.com/wftw/god-needs-faithful-men „És kerestem közöttük egy embert, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de…
 • Zac Poonen: Az igazság az üdvösséggel kapcsolatban
  The Truth Concerning Salvation by Zac Poonen https://www.cfcindia.com/wftw/the-truth-concerning-salvation-0 Isten igéje három igeidőben beszél az üdvösségről: múlt idő (Efézus 2:8), jelen idő (Fil. 2:12) és jövő idő (Róma 13:11) – vagy…
 • Fegyver Zoltán: Nekünk király kell
  „A mai keresztény gyülekezetekben körültekintve számos, sajnálatos ellentmondással találkozhatunk: tanítás- és személybeli különbségek, ezekből fakadó gyakori viták és háborúságok, sztárként ünnepelt, királyként kezelt vezetők az őket körülvevő, már-már birodalmi szintű…
 • Tergulicza Eszter: Van e értelmes ember a Földön?
    Tergulicza Eszter: Van e értelmes ember a Földön? – állásfoglalás a posztmodern kereszténységgel szemben - Mivel az elmúlt hetekben számos olyan dolog történt ami komoly felbolydulást okozott Isten népének…
 • Simonfalvi Lajos: Karizmák az újszövetségben
   (teológiai záró dolgozat 1972) 1996-2000 között amikor a Pünkösdi Teológiai Főiskolán tanultam, mély benyomást tett rám Simonfalvi Lajos, aki azóta nem rég az Úrhoz költözött. Az általa tartott előadások szinte…

Legfrissebb hanganyagok

 • Nochta Pál: Milyen az igazi ébredés?
  A Biblia az ébredés szót nem abban az értelemben használja, mint mi, keresztények; de ha már ez a kifejezés terjedt el, akkor használjuk mi is ezt! Milyen egy igazi ébredés?…
 • Nochta Pál: Három gondolat
  Ez a rövid bizonyságtétel 2017 március 5-dikén hangzott el Nógrádsápon, egy egész napos felekezetközi összejövetelen.
 • Fábián József: Az istentisztelet rendje az Újszövetségben – Hogyan élhetjük át az Ő jelenlétét? –
  Dátum: 2001 Március 18 Helyszín: Magyar Pünkösdi Egyház, Agape Gyülekezet. Igehely: 2Mózes 30,1-10 Ebben a nagyszerű igehirdetésben arról hallhatunk tanítást, hogy az ószövetségi istentisztelet fizikai rendje, milyen módon jelképezi az…
 • Nochta Pál: Helytelen istenkép
  Dátum: 2018 december 26 Nagylók „Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: „Meddig tartasz…
 • Nochta Pál: A hit, amivel szolgálunk
   Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet Sokan azt gondolják, hogy a hit egyenlő a magabiztossággal, sőt, némelyek a bibliai hitet elbizakodottságnak látják, pedig nem az. A hit valójában életünk teljes súlyával való…