Elemek megjelenítése címkék szerint: SZ

Ez a prédikáció,rávilágít arra a szörnyű tényre hogy ma a férfiak nincsenek az Istentől rendelt helyükön,és arra buzdít hogy a férfi identitás helyre álljon Krisztusban,és betöltsék a férfiak azt a pozíciót amelyet Isten szánt nekik. A tanítás az ózdi Maranatha Gyülekezetben hangzott el 2011.04.10-én.

vasárnap, 27 október 2002 00:00

Szabó Imre: Az ismeret ajándéka (karizmája)

Szabó ImreEz a tanítás arról szól, hogy mit is jelent az ismeret ajándéka, és milyen módokon működhet az életünkben ez az ajándék.

szombat, 01 január 2005 00:00

Szabó Imre: A jó hír – 7. rész: A hit

Szabó ImreSzabó Imre: A jó hír – 7. rész: A hit A hiszékenység nem más, mint a hit kóros megjelenése. Aki megtagadja a valódi hitet, az ennek következtében úgy fog megbűnhődni, hogy idővel beleesik a hiszékenységbe. Az Úr nem hiszékenységet vár tőlünk, hanem valódi hitet és bizalmat. Ha hiszünk őbenne és az ő egyszülött fiában, és ez alapján éljük az életünket, akkor nem fogunk elveszni.

Szabó ImreSzabó Imre: A jó hír – 6. rész: Az örök élet A Jézus által számunkra megszerzett örök élet nem csupán egy időtlen időkig való létezést, hanem egy valódi, minőségi létezést jelent, olyan létezést, amely valójában nem más, mint Isten megismerése. Tulajdonképpen ő ami örök életünk, és ő a mi örök létezésünk célja és értelme. Erről szól a 6. rész.

szombat, 01 január 2005 00:00

Szabó Imre: A jó hír – 5. rész: A kárhozat

Szabó ImreSzabó Imre: A jó hír – 5. rész: A kárhozat Isten pontosan azért adta értünk Jézust a keresztre, hogy el ne vesszünk, el ne kárhozzunk menthetetlenül. Az Úr biztosította számunkra Jézus Krisztusban a kimenekülés lehetőségét, erről szól az 5. rész.

szombat, 01 január 2005 00:00

Szabó Imre: A jó hír – 4. rész: A kereszt

Szabó ImreSzabó Imre: A jó hír – 4. rész: A kereszt A keresztet nem lehet csupán érinteni, hanem külön kell beszélnünk róla, mert benne tárul fel teljes mélységében az Isten irántunkvaló szeretetének a csodája. Ő úgy szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta értünk, de nem csak úgy általában, hanem a keresztre.

Szabó ImreSzabó Imre: A jó hír – 3. rész: Az egyszülött fiú Isten mindig jót akar nekünk adni, de a legjobbat és a legnagyobbat akkor adta, amikor egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta a világnak, vagyis mindnyájunknak, nekem és neked is. Annál már jobban nem szerethet Isten, mint ahogy egyszülött fiát adta nekünk. Jézus Krisztus, Isten szeretetének a maximuma.

szombat, 01 január 2005 00:00

Szabó Imre: A jó hír – 2. rész: A világ

Szabó ImreSzabó Imre: A jó hír – 2. rész: A világ Általánosan bűnösnek, rossznak látjuk a világot, ebben megegyezünk a Bibliával, Isten azonban még ennél is élesebb képet szeretne rajzolni elénk, hogy úgy lássuk ezt a világot, ahogy ő látja.

szombat, 01 január 2005 00:00

Szabó Imre: A jó hír – 1. rész: Isten

Szabó ImreSzabó Imre: A jó hír – 1. rész: Isten Kicsoda is az, akinek a szeretetéről itt szó van? Nem más, mint az a valaki, aki nem csak a Biblia szerint, hanem az egész fizikai és szellemi világ tanusága szerint is minden létezésnek és életnek forrása. Ez a valaki, az élő Isten, nem úgy létezik valahol az univerzumban, mint egy bolygó, vagy egy csillag a naprendszerben, hanem az egész világmindenség benne létezik és él.

Szabó ImreSzabó Imre: A hívő élet nyilvánossága és elrejtettsége Az Úrral való kapcsolatunknak van egy olyan része, amely intim, személyes, nagyon bensőséges, ezért ezt joggal hívhatjuk a hívő élet elrejtettségének is. Kell időt szánnunk arra, hogy a belső szobánkba bezárkózva, kettesben félre vonuljunk Istennel, és vele időzzünk, mert csak így töltődhetünk fel az ő jelenlétében, a nyilvános élethez szükséges szellemi erővel. A hívő élet nyilvánossága és annak ereje, a hívő élet elrejtettségéből és annak minőségéből fakad.