Elemek megjelenítése címkék szerint: F

kedd, 01 január 2019 05:10

Fegyver Zoltán: Nekünk király kell

„A mai keresztény gyülekezetekben körültekintve számos, sajnálatos ellentmondással találkozhatunk: tanítás- és személybeli különbségek, ezekből fakadó gyakori viták és háborúságok, sztárként ünnepelt, királyként kezelt vezetők az őket körülvevő, már-már birodalmi szintű rendszerrel s az őket követő tömeggel. A látottak nem igazán emlékeztetnek az Apostolok cselekedeteiben leírt mintára, mintha csak valahol-valami félresiklott volna.

Ezzel az írással az a célom, hogy az Izraelben kialakuló királyi rendszert és annak előzményeit röviden bemutassam, s összevessem ezt a mai gyülekezetekben tapasztalható jelenségekkel. Bízom abban, hogy az itt olvasottak sokak számára szolgálhatnak útmutatóul, épülésül, s talán segíthetnek jobban megérteni és kezelni a felmerülő ellentmondásokat.”

https://keskenyut.wordpress.com/2018/11/01/nekunk-kiraly-kell-fegyver-zoltan/

 

Fegyver_Zoltan_Kiralysag.pdf Fegyver_Zoltan_Kiralysag.pdf

csütörtök, 22 március 2018 07:31

id. Frank Sándor: Három szellemi műhely

Ennek a világkorszaknak amelyben most élünk, s amely az Eklézsia elragadtatásáig tart, a Sátán a fejedelme. (Luk 4:5-7) Az ő szelleme „munkálkodik” a megtéretlen emberekben. (Ef 2:2) Megszervezi és kormányozza a világ népeit, lényegében három politikai fő irányzat, illetve ezek pártjai, s a kapcsolódó hatalmi szervezetek által. Ez a három irányzat, három szellemi műhely, ahol a Sátán „ideológusai”, a gonosz szellemek kidolgoztak három világképet, politikai eszközrendszert. Ezeket aztán a média (tömegkommunikációs eszközök, s a „politikus” démonoktól megszállt, szuggesztív népvezérek) által terjesztik. Azért hármat, mert számításba vették az emberi személyiség hármas; testi, lelki, és szellemi adottságait.

document word

 

Id.Frank_Sandor_Harom_szellemi_muhely.doc

document pdf

 

Id.Frank_Sandor_Harom_szellemi_muhely.pdf

„Az Írásokon kívül a Szent Szellem szól hozzánk álmokban, látomásokban és profetikus szavakban. A kijelentések nagy része a saját szellemi felvevőképességünk szűrőjén át érkezik. Az Írásokban az áll, hogy Jézus jól tudta/felfogta az emberek gondolatait “a saját szellemében”. Ez velünk is így van, s ha az Istentől jövő megkülönböztetésben akarunk mozogni, akkor az életszemléletünket meg kell tisztítanunk minden emberi gondolattól és reakciótól. Nem szabad ítélkeznünk, amikor a szellemek megkülönböztetését gyakoroljuk. Addig nem beszélhetünk a szellemek valódi megkülönböztetéséről, amíg az ítélkezésre való hajlamunkat meg nem feszítjük.”
Közzé téve Nyeste Ferenc engedélyével (www.oih.hu)
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Frank E. Peretti: Áttörés a sötétségen

Öngyilkosság vagy gyilkossági kísérlet? Vajon hová tűntek a bizonyítékok? A személyiségi jogok védelmezése, avagy álnok cselszövés egy keresztény iskola ellen? Sally Beth Roe, a fiatal, magányos lány, a kiégett 'hippimaradvány' meglepő és bizarr események forgatagában találja magát. Életét mentve menekül, miközben gondolataiban felelevenedik sötét múltja. Az izgalmas események sora, Sally Roe futása önmaga és üldözői elől sokunkat rádöbbenthet útkeresésünk buktatóira, korábbi életcéljaink hiábavalóságára... Peretti e nagy sikerű regénye bepillantást nyújt az embereket és a természetes világot körülvevő szellemvilágba. Emberek, démonok és angyalok. Mi lesz a harc vége?
 
Évekkel ezelőtt az Úr elkezdett minket arról tanítani, hogy hatalmas különbség van Krisztus igazi egyháza és a most látható felekezetek, egyházszervezetek között. Akkoriban hoztuk meg az Úr vezetése szerint azt a döntést, hogy elhagyjuk a felekezetet, ahová addig tartoztunk, és azóta már sok alkalommal bebizonyo- sodott számunkra, hogy jól döntöttünk. Tünde abban az időben kapta az alábbi álmot, és rögtön elmesélte nekünk. Megértettük, hogy Tündének álmában akarta Isten megmutatni a hamis és az igaz egyház közötti különbséget. Az álmot nem kívánjuk kommentálni, mert nem gondoljuk, hogy bármit is bele kellene magyaráznunk. Hisszük, hogy a Szent Szellem képes kijelenteni az igazságot minden őszinte Isten- keresőnek, így a leírt álom jelentését és aktualitását is megmutatja. Azt kívánjuk az olvasónak, hogy valódi szellemi kijelentést kapjon az Úrtól, miközben olvassa ezt az írást!
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Fernando Olihuera: Háború a második égben

Az Írásokból arra következtethetünk, hogy minden angyal ugyanabban az időben vagy majdnem ugyanabban az időben teremtetett. A görög igeidő (aorisztosz) úgy fordítható; „teremtett”, Kol 1,16-ban ez egyetlen tettre vagy egy sor múltbeli cselekedet tetőpontjára vonatkozhat. Az angyalok nem örökkévalók, ahogy Isten az; sem nem fejlődtek és nem is voltak emberek, mielőtt az angyalokhoz hasonlóan azok is megteremtettek volna. Ők Isten lényének közvetlen teremtései, mivel nem tudnak nemzeni, ahogy az emberi lények tudnak. (Máté 22, 28-30). Olykor talán éppen ezért nevezik őket „Isten fiainak” (Jób 1,6 2,1).