„Az Írásokon kívül a Szent Szellem szól hozzánk álmokban, látomásokban és profetikus szavakban. A kijelentések nagy része a saját szellemi felvevőképességünk szűrőjén át érkezik. Az Írásokban az áll, hogy Jézus jól tudta/felfogta az emberek gondolatait “a saját szellemében”. Ez velünk is így van, s ha az Istentől jövő megkülönböztetésben akarunk mozogni, akkor az életszemléletünket meg kell tisztítanunk minden emberi gondolattól és reakciótól. Nem szabad ítélkeznünk, amikor a szellemek megkülönböztetését gyakoroljuk. Addig nem beszélhetünk a szellemek valódi megkülönböztetéséről, amíg az ítélkezésre való hajlamunkat meg nem feszítjük.”
Közzé téve Nyeste Ferenc engedélyével (www.oih.hu)
 
2009. január 01., csütörtök 00:00

Frank E. Peretti: Áttörés a sötétségen

Öngyilkosság vagy gyilkossági kísérlet? Vajon hová tűntek a bizonyítékok? A személyiségi jogok védelmezése, avagy álnok cselszövés egy keresztény iskola ellen? Sally Beth Roe, a fiatal, magányos lány, a kiégett 'hippimaradvány' meglepő és bizarr események forgatagában találja magát. Életét mentve menekül, miközben gondolataiban felelevenedik sötét múltja. Az izgalmas események sora, Sally Roe futása önmaga és üldözői elől sokunkat rádöbbenthet útkeresésünk buktatóira, korábbi életcéljaink hiábavalóságára... Peretti e nagy sikerű regénye bepillantást nyújt az embereket és a természetes világot körülvevő szellemvilágba. Emberek, démonok és angyalok. Mi lesz a harc vége?
 
Évekkel ezelőtt az Úr elkezdett minket arról tanítani, hogy hatalmas különbség van Krisztus igazi egyháza és a most látható felekezetek, egyházszervezetek között. Akkoriban hoztuk meg az Úr vezetése szerint azt a döntést, hogy elhagyjuk a felekezetet, ahová addig tartoztunk, és azóta már sok alkalommal bebizonyo- sodott számunkra, hogy jól döntöttünk. Tünde abban az időben kapta az alábbi álmot, és rögtön elmesélte nekünk. Megértettük, hogy Tündének álmában akarta Isten megmutatni a hamis és az igaz egyház közötti különbséget. Az álmot nem kívánjuk kommentálni, mert nem gondoljuk, hogy bármit is bele kellene magyaráznunk. Hisszük, hogy a Szent Szellem képes kijelenteni az igazságot minden őszinte Isten- keresőnek, így a leírt álom jelentését és aktualitását is megmutatja. Azt kívánjuk az olvasónak, hogy valódi szellemi kijelentést kapjon az Úrtól, miközben olvassa ezt az írást!
 
2009. január 01., csütörtök 00:00

Fernando Olihuera: Háború a második égben

Az Írásokból arra következtethetünk, hogy minden angyal ugyanabban az időben vagy majdnem ugyanabban az időben teremtetett. A görög igeidő (aorisztosz) úgy fordítható; „teremtett”, Kol 1,16-ban ez egyetlen tettre vagy egy sor múltbeli cselekedet tetőpontjára vonatkozhat. Az angyalok nem örökkévalók, ahogy Isten az; sem nem fejlődtek és nem is voltak emberek, mielőtt az angyalokhoz hasonlóan azok is megteremtettek volna. Ők Isten lényének közvetlen teremtései, mivel nem tudnak nemzeni, ahogy az emberi lények tudnak. (Máté 22, 28-30). Olykor talán éppen ezért nevezik őket „Isten fiainak” (Jób 1,6 2,1).