Elemek megjelenítése címkék szerint: V

Siker, pénz, csillogás. Jézus terve az volt, hogy kövessük Őt, és ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk az igének. Ez a terv még ma is megvalósításra vár! A gyülekezetekben ennek ellenére túlnyomó többségben vannak az egyszerű tagok, akik csak, mint hallgatóság „vesznek részt” a gyülekezet életében. Őket - egyes gyülekezetekben több mint 90% ! - nyugodtan kicserélhetnénk műanyag bábukra, lényegi különbség nem lenne észrevehető a gyülekezet életében. Vagy mégis?
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Vida Sándor: Morzsák az élet kenyeréből

Mózesnek negyven esztendőre volt szüksége, míg az Úr valamivé nevelte, majd további negyven év kellett, hogy semmivé legyen s az utolsó negyven éve bizonyítja, hogy mit tud Isten kezdeni egy olyan emberrel, aki semmivé lett. Az Úr Jézus tudott várni. Várt, amíg eljött az idők teljessége. Harminc évig várt egy kis faluban fellépésére. Három esztendeig várt a Golgotára. Három napig várt a feltámadására. Azóta reád vár... Vajon te várod-e Őt? Min csodálkozol jobban: a hiten vagy a hitetlenségen? Az Úr mind a kettőn csodálkozott. A hitetlenségen (Mk. 6,6), mint ami szöges ellentétben áll Isten hűségével és a hiten (Mt. 8,10), amely szembehelyezkedik a legkétségbeejtőbb helyzettel is.
 
Avagy, hogyan készülhet a legszentebb összetevőkből hamis tanítás Az utóbbi időben figyeltem fel egy új, legalábbis számomra új „rend”-re, jelenségre. Felépült egy jól szervezett struktúra, amely arra hivatott, hogy megalapítsa „Isten Királyságát”; ezen a földön, ebben az üdvtörténeti korszakban, ujjászületett emberekből. Isten királysága csodálatos dolog, amely az ige szerint bennünk van, az Úr kegyelméből. Mégsem szabad aránytalanul túlhangsúlyozni, és egyedüli üdvözítő útnak a „Királyságot” beállítani, hiszen Jézus maga mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”