Elemek megjelenítése címkék szerint: K

kedd, 28 június 2016 00:00

Kenneth E. Hagin: Az eredménnyel járó ima

Különböző fajta imádságok vannak épp úgy, ahogyan a sportban különböző játékok vannak, mindegyik a saját szabályaival. A baseballra érvényes szabályok nem érvényesek a futballra. Ha megpróbálnád ugyanazon szabályokat használni, zűrzavarba kerülnél.
Hasonlóképpen vannak bizonyos fajta imákat kormányozó szabályok, vagy szellemi törvények, de azok nem alkalmazhatók másfajta imákhoz. Néha azt a hibát követjük el, hogy mindenféle imát összehordunk, aztán nem látjuk a kívánt eredményt.
Amint benézünk Isten Igéjébe, hogy felfedjük azt a fajta imát, ami eredményeket hoz, figyeljük meg újra igerészünket az Efézus 6,18-at. Moffat fordítása úgy szól: „Imádkozva... mindenféle imával.” Egy másik fordítás így hangzik: „Imádkozva... az ima minden módján.”

csütörtök, 14 május 2015 00:00

Keith Buttler: A Hit nyelve 2. rész

(Keith Butler prédikációjának gépelt változata)

Mondjátok a János 16/3-at! Itt van Jézus megint „ De mikor eljő az igazság szelleme -Ki az igazság szelleme? A Szentlélek „ Amikor Ő az igazság szelleme eljön. Hol van a Szentlélek?” Bennünk van most. Amikor Ő jön elvezérel majd titeket minden igazságra.” A görög azt jelenti meg fogja mutatni nektek az utat. „ mert nem önmagától szól,hanem azokat szólja amiket hall...”A Szentszellem sem szólja a saját szavait. Ő is csak azokat a szavakat szólja, amiket az Atya mond. És Ő elismétli nektek,amiket az Atya mondott. Ő fog hallani , fog szólni és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Tehát a szavak,amiket a Szent Szellem szól hozzád az Atya szavai. A hit hallásból jön az ige hallásából. Ámen? Dicsőség Istennek! A  RÓM 10/17 azt mondja: A hit hallásból jön és hallásból. Nem abból hogy csak egyszerűen hallod. Hallásból és hallásból jön és hallásból és hallásból.

csütörtök, 14 május 2015 00:00

Keith Butler: A hit nyelve 1. rész

(Keith Butler prédikációjának gépelt változata)

Zsidó 2:1

„Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk.”

A „sodortassunk“ görög jelentése=kiszivárogtat. Lehet neked egy teli edényed, de ha egy lyuk keletkezik rajta, egy idő után elszivároghat, ami benne van. A benzintartályodon is lehet egy lyuk, és ha nem törődsz vele, elfolyik a benzin. Itt Ő emlékeztet arra, amire már meg lettél tanítva. És emlékeztet valamire, amit hallottál, de engedted elszivárogni. Az én feladatom, hogy újra töltsem a hitedet.

péntek, 03 december 2010 00:00

Katona Csaba: Jézabel szelleme

„Mindenki ismeri, ki így ki úgy, Jézabelt, ezt a gonosz szellemiséget. Sokan foglalkoztak vele, írtak róla. A történetet is ismeri, aki olvasta a Biblia idevonatkozó részeit. Nem, a történet nem Akhábnál, hanem, mint minden emberi történet, Ádámnál kezdődik. Akháb csak a sokadik volt a sorban a bűnös emberek között. Már a legelején elbukott az Ember. Sátán hazugságait elhitte, először az asszony, azután a férj. A pokol lett az osztályrésze, Istentől örökké elválasztva, ahol „van sírás és fogcsikorgatás, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.” Ez lett volna, ha Isten könyörületességében, szeretetében máshogy nem rendelkezik.”
 
szombat, 09 október 2010 00:00

Katona Csaba: Magyarországon zsidónak lenni

Ha ebben az országban valóban hatmillió keresztény vallású ember van, és ha ők valóban keresztények (Krisztusiak), akkor hogyan lehetséges ekkora, ennyi irigység és gyűlölet? Ha hatmillió a számuk, esetleg nem valódi keresztények? Ahol Krisztusi emberek alkotják az ország lakosságának nagy részét, burjánozhat e így a szeretetlenség, az antiszemitizmus, a romagyűlölet, a korrupció, a hazugság, a lopás, az egymás megnyomorítása, kizsákmányolása, a megbélyegzés, a kirekesztés?
 
szombat, 18 szeptember 2010 00:00

Kotán Norbert: Küzdjetek a hitért!

Kedves Olvasóm! E jegyzet szerzője nem teológiai professzor, de még csak Bibliaiskolát sem végzett, így nem is kíván teológiai vitákba bocsátkozni. A jegyzetet elsősorban a családomnak és barátaimnak szántam, de szívesen bocsátom rendelkezésére mindazoknak, akik az igazságot keresik és kutatják. Júdással egyetemben intelek és bátorítalak Benneteket: "Szeretteim, minthogy megvan bennem minden serénység arra, hogy a nekünk közös megmenekülésről írjak nektek, kényszert éreztem az írásra, hogy bátorítsalak titeket, hogy még tovább küzdjetek a szenteknek egyszer átadott hitért."
 
Posztmodern korban élünk és az erkölcsi és gondolkodásbeli normák is megváltoztak napjainkban. Ezért ennek a keresztény generációnak különös alapossággal kell megmagyaráznunk az evangélium alapvető doktrináit és a keresztény életre vonatkozó dolgokat, melyek szöges ellentétben állnak a mai kor értékrendjével és gondolkodásmódjával. Sok mai gyülekezet megpróbál lépést tartani a változó világgal, megpróbálnak korszerűek lenni, elfelejtve, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz.” (Zsidókhoz írt levél 13,8).
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Kathrin Kuhlman: Isten most is megteheti

Ha sohase találkoztál Kathryn Kuhlmannal, semmit se vesztettél. Ha hitből való gyógyítót kerestél, ne is olvasd tovább. Ha mélyenjáró teológiát kerestél ebben a könyvben, ez határozottan nem az. Új vallást, vagy szenzációt kerestél? Nem segíthetek neked. Nem tudok új vallást nyújtani. Nem vagyok modern látnok, sem csodatevő. Kathryn Kuhlman csupán egy nő. Nálam senki se tudja jobban, hogy magamban senki vagyok. Nem vagyok a te kapcsolópontod. Nem vagyok a megmentőd. Tehetetlenül állok előtted. És mégis történnek csodák. Miért? Éppen úgy bámulok, mint ahogy te csodálkozol, jajgatok, mint ahogy te fogsz jajgatni, örvendek, ahogy te fogsz örülni, mikor ezekről a lapokról egy pillantást vethetsz Isten bámulatra méltó szeretetére és hatalmára, amint Ő felségesen megérint és megmozdul...
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Kenneth E. Hagin: A Bibliai hit

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.” (Zsidó 11, 6) A könyv a szerző élőszóban elhangzott tanításainak lejegyzése, tanulmányainak gyűjteménye, melyek olvasása során az alábbi kérdésekre kapunk választ: Hogyan keletkezik a hit?, Mi a bibliai hit?, Mit jelent szívvel hinni? Hogyan szabadíthatod fel a hitedet? Továbbá kifejti a legmagasabb fokú hithez vezető hét lépést, elmagyarázza mi az Isten szerinti hit, és mennyire fontos az összhang a hit és a cselekedetek közt. Figyelmeztet arra, hogy a kételkedés Isten áldásainak tolvaja. Az utolsó fejezetben – Hogyan edzük az emberi szellemet? – kérdésre kapunk választ.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Kathryn Kuhlman: Hiszek a csodákban

A legfontosabb döntés, a legnagyobb odaszánás, amit meghoztam az életemben, a Los Angeles-i vasútállomáson történt Kaliforniában. A legfontosabb döntés volt, amit valaha is meghoztam. Szerettem őt, és nagyon mélyen szerettem. Istentől nagy kapacitást kaptam arra, hogy szeressek. De ember vagyok. Néha annyira emberi módon gondolkodom, de aznap választottam és a Mesteremet választottam. Megesküdtem, hogy Őt szolgálom, és csak Őt helyezem első helyre az életemben. Amikor Los Angelesben felszálltam a vonatra, nem volt másom, mint a ruha, amit viseltem, amit a prédikáló ruhámnak is neveztem, egy bőröndöm és a Bibliám.