Elemek megjelenítése címkék szerint: W

szerda, 10 március 2021 05:16

Watchman Nee: A lélek üdvössége

Watchman Nee életművét magam is nagyon sokra tartom, tanításai rám is nagy hatással vannak mind a mai napig. Ezt a könyvet azonban mégis úgy osztom meg, hogy a benne leírt tanítások közül nem mindegyikkel tudok azonosulni. Problémának látom ugyanis az üdvösség, pontosabban az örök élet elveszíthetetlenségéről szóló részt, továbbá a szellem és a lélek szétválasztását túl hangsúlyozottnak érzem, azzal együtt, hogy természetesen én is fontosnak tartom az ember különböző alkotó elemeinek (szellem lélek test) megkülönböztetését. A könyv más egyéb részei is kérdőjelesek számomra, ugyan akkor még is inspirált és egyes kérdések tovább gondolására sarkalt. Ezekkel az általam fontosnak vélt megjegyzésekkel ajánlom olvasásra ezt a könyvet.

Forrás: https://hitunkcelja.wordpress.com/2021/03/04/a-lelek-udvossege-watchman-nee/

letöltés

vasárnap, 28 április 2019 06:13

Watchman Nee: A lélek és a szellem szétválasztása

Forrás: https://hitunkcelja.files.wordpress.com/2018/08/watchman_nee_a_lelek_es_a_szellem_szetvalasztasa.pdf

A lélek és a szellem különválasztása rendkívül fontos a hívő ember szellemi életének növekedésében. Hogyan tudna különben a szellem dolgain fáradozni, és ezáltal szellemileg növekedni, ha nem képes a lélek és a szellem egymástól történő elkülönítésére? Amíg nem ismeri a különbséget a lélek és a szellem között, addig szükségszerűen újra és újra azt, ami lelki, szelleminek fogja tartani, tehát a lelkiben marad, és nem tud eljutni a szellem dolgaihoz. Isten Igéje számos helyen írja le mind a lelkünk, mind a szellemünk magatartását. Olvasunk benne olyan emberekről, akik lelkükben bánkódnak, és azokról is, akik szellemükben bánkódnak; ugyanúgy más személyekről, akik lelkükben örülnek, és olyanokról is, akik szellemükben örvendeznek. Egyesek az ilyen versekből arra következtetnek, hogy a lélek és a szellem bizonyára ugyanaz. De akkor ez úgy néz ki, mint ha valaki azt mondaná: „Te tudsz enni, és én is tudok enni - eszerint te én vagyok!"

letöltés

kedd, 21 augusztus 2018 03:30

Watchman Nee: IMA – SZOLGÁLAT

Tegyük fel pl., hogy egyedül vagy egy szobában, amelyben asztal, néhány szék, padló és mennyezet van. Mindezek a tárgyak egyáltalán nem korlátozzák cselekvésedet. Nos: Isten mindenható, mindent megtehet. Ha a földön csak élettelen dolgok volnának, illetve szellem nélkül valók, Isten korlátlanul megtehetné, amit akar. Egy napon azonban megteremti az embert. Az ember egészen más jellegű teremtmény, mint egy kő vagy fadarab. Az ember nem olyan, mint az asztal vagy a szék. Ezek nem állhatnak ellen Isten akaratának, ha ide vagy oda óhajtaná tenni azokat. Az embernek azonban szabad akarata van. Maga dönthet, kíván-e Istenre hallgatni, vagy sem, mert Isten nem olyannak teremtette, hogy kénytelen legyen hallgatni Rá.

document word

 

Watchman Nee: IMA – SZOLGÁLAT

document pdf

 

Watchman Nee: IMA – SZOLGÁLAT

hétfő, 17 április 2017 23:18

Watchman Nee: Az elragadtatás

Ahhoz, hogy megértsük a Máté 24. és 25. fejezeteit, alapvetően szükséges, hogy világos ismeretünk legyen az elragadtatás témáját illetően. Mert ez az egyik legfontosabb kérdés ebben az utolsó órában. Sajnos, sokan vannak, akik ezt nagyon félreértelmezik. Az „elragadtatás” ugyanaz, mint a János 14:1-3-ban a „kapni, fogadni” szó. Nem azt a gondolatot jelenti, hogy „felkapaszkodni” a mennybe, hanem azt, hogy az Úr fogad be bennünket a mennybe. Tehát az elragadtatás egy sajátos kifejezés, amely azt jelöli, hogy Ő fogad bennünket magához az Ő közeli visszajövetelekor.

A hívők között különböző látások vannak az elragadtatásról. Egyesek azt mondják (1), hogy a megváltottak egész testülete elragadtatik a Nagy Nyomorúság előtt; mások úgy hiszik (2), hogy a megváltottak egész testülete át kell, hogy menjen a Nagy Nyomorúságon, mielőtt elragadtatnak; míg megint mások úgy vélik (3), hogy a megváltottak egy része elragadtatik a Nagy Nyomorúság előtt, egy részük pedig majd a Nagy Nyomorúság után ragadtatik el.

document pdf

 

Watchman_Nee_-_Az_elragadtatas.pdf

vasárnap, 22 szeptember 2013 00:00

Watchman Nee: HIT ÁLTAL ÉLNI

„Sokan panaszkodnak lelki hullámzásaikról: olykor úgy érzik, kiszáradtak, és hiányzik a lelki éleslátásuk - máskor viszont boldogok és emelkedett a hangulatuk; olykor mintha sötét verem¬be zuhantak volna, máskor magas hegy tetején érzik magukat, ami a teljes szabadságot jelenti. Szeretnék végleg legyőzni a bágyadtságot, és tartósítani az emelkedett hangulatot, szeretnének mindig boldogok lenni, ha ez lehetséges lenne, életüket végig hallelujáznák. Életük azonban nagyon is ingatag, mélységekben és magasságokon hányódnak.”
 
szerda, 14 augusztus 2013 00:00

Watchman Nee: Szabadulás

„Miután hitre jutottunk az Úrban és elfogadtuk Őt Megváltónknak, azonnal meg kellene tapasztalnunk a bűnből való szabadulást is. Sajnos, nem sok hívő tapasztalta meg, ellenkezőleg, sokan azt tapasztalják, hogy beleragadtak a bűnbe. Kétségkívül megmenekültek, Istené lett az életük és övék az örök élet. Nagy problémájuk viszont az, hogy gyakran kell küszködniük a bűnnel. Hitre jutottak az Úrban, mégis állandóan bűnökkel hadakoznak. Ezért azután nem is képesek úgy szolgálni az Úrnak, ahogyan tulajdonképpen szeretnének. Fájdalmas minden hívőnek, hogy a bűn újra meg újra legyőzi - hiszen az Istentől nyert világosság érzékenyebbé tette lelkiismeretét, úgyhogy világosabban tudja érzékelni, mi is a bűn. Valahányszor vétkezik, keservesen éli meg bűnösségét, és undorodik önmagától. Ezek nagyon keserves megtapasztalások!” Forrás: www.szaboferenc.hu
 
csütörtök, 02 augusztus 2012 00:00

Watchman Nee: Krisztus minden szellemi javak összessége

Watchman Nee 1939-40-ben elmondott igehirdetéseiből olvashatunk itt néhányat, ezekben az igehirdetésekben Nee testvér arról beszélt, mit is jelent számunkra az, hogy Krisztus a mindenünk. Isten nem különféle dolgokat adott nekünk, hanem Krisztust, akiben megkaptunk mindent, amire szükségünk van.
 
hétfő, 11 április 2011 00:00

Watchman Nee: Kincs cserépedényekben

Közvetlenül megtérésem után volt egy elgondolásom arról, hogy milyen egy keresztyén, és mindent elkövettem, hogy én is ilyen legyek. Azt gondoltam, hogyha elérem azt a szintet, amelyet elgondoltam, akkor tökéletes leszek. Tökéletességre törekedtem, de hogy mi a tökéletesség, azt magam döntöttem el. Azt gondoltam, hogy a tökéletes keresztyénnek mosolyognia kell reggeltől estik, és ha könnyet találejteni, akkor oda a győzelem. Úgy véltem, hogy az igazi keresztyénnek igen bátor embernek kell lennie, nem szabad félnie, bármi történjék is.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

William Booth: Ki törődik velük?

Egyik legutóbbi utamon, amint a kocsim ablakán bámultam kifelé, a körülöttem élő tömegek állapotáról kezdtem el gondolkodni. Gondtalanul éltek az Isten ellen való nyílt és szégyentelen lázadásban, és nem gondoltak az örökkévaló sorsukra. Ahogy kifelé néztem az ablakon, mintha mindnyájukat láttam volna ... emberek millióit körülöttem, akik az élvezeteknek és az ivásnak adták magukat, láttam a táncukat és zenéjüket, ügyeiket és aggodalmaikat, politikájukat és problémáikat. Tudatlanok - sok esetben szándékosan tudatlanok - más esetekben pedig mindent tudnak az igazságról és mégsem törődnek vele. De mindegyikőjük, az egész tömeg, halad az Isten trónja felé, a káromlásaikban és ördőngősségeikben. Amíg elmém ezzel volt elfoglalva, látomást láttam.

Láttam egy sötét és viharos óceánt. Fekete felhők csüngtek felette súlyosan, időnként éles villámok cikáztak keresztül rajtuk, és hangosan mennydörgött, a szelek üvöltöttek, a hullámok felemelkedtek és habzottak, feltornyosultak és aztán szétoszlottak, hogy aztán újra felemelkedjenek toronymagasan és újra leomoljanak.

csütörtök, 01 január 2009 00:00

Watchman Nee: A lélek rejtett ereje

Mikor 1924-ben először hívtam fel Isten gyermekeinek figyelmét a lélek és a szellem közti különbségre, sok jószándékú testvér úgy vélte, csupán kifejezésbeli különbségről van szó, amelynek nincs jelentősége. Nem látták, hogy nem a szó a lényeg, hanem az a fogalom, amit takar. A szellem és a lélek két teljesen különböző szerv: az egyik az Istené, a másik az emberé. Akármilyen névvel illetjük is őket, lényegükben eltérnek egymástól. A hívő ember számára veszélyes, ha összekeveri a kettőt, és annyira eltévelyedik, hogy elfogadja a gonosz szellemeknek Isten munkája megrontására irányuló csalását.