Elemek megjelenítése címkék szerint: H

Nemrégiben, a Dávid és Góliát közötti találkozásról szóló beszámoló elolvasása után megértettem ennek az üzenetnek a fontosságát az előttünk álló végidőkkel kapcsolatban.
Ez sokkal több, mint egy gyerekmese, ez a beszámoló két királyság - Isten királysága és a Sátán királysága - közötti ütközetről szól:
A Szentírásban sokszor van szó a két királyság közötti hasonló drámai találkozókról. Gondoljunk csak Mózes idejére a pestissel sújtott Egyiptomból való kivonulásra a Vörös tengeren át. Gondolhatunk Józsuéra Jerikónál vagy Illésre a Kármel hegyen. Aztán természetesen ott van az Úr Jézus maga és az a sok alkalom, amikor bemutatta az Ő királyságát.

„Amíg a múlt század az egyre növekvő fogyasztás, bővülő lehetőségek ideje volt az egész emberiség számára, a most zajló század a fokozatos, vagy viharos leépülések százada lesz. Az elkövetkező 10 év meg fogja mutatni, hogy az olcsó erőforrások hogyan tűnnek el, és hogy mit fog ez jelenteni a világ és a mi számunkra. Változás és változtatás nélkül élve a mai társadalom és annak minden jelenlegi tudása, képessége és vívmánya jórészt semmivé lesz, lakóival együtt."
Közzétéve Hetesi Zsolt engedélyével.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Horváth István: Az elválasztás

A mai időkben egyre inkább látszik egy elkülönülés a keresztények között. Most nem csak a különböző új felekezeteket alapító csoportokról beszélek, vagy azokról a lassan „mozgalommá” váló keresztényekről, akik egyik vallási csoporthoz sem ragaszkodnak, csak Krisztushoz, és egyszerűen csak „keresztényeknek” nevezik magukat (velem együtt). Most egy szellemi elválasztódásról beszélek, amely felekezeti és tanításbeli hovatartozástól függetlenül mindenütt megfigyelhető, ahol keresztények összegyűlnek.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Hamvas Béla: Henókh Apokalipszise

Henóch apokalypsise igen hiányos alakban időszámításunk előtt a második századból való görög kéziratban maradt reánk. A kézirat az eredetinek csak egyötöd részét, mindössze harminckét fejezetét őrizte meg. A XVIII. század második felében azonban James Bruce angol utazó Abessziniában az egész művet megtalálta, Európába hozta és az oxfordi Bodley-könyvtárnak ajándékozta. A műnek azóta igen sok fordítása keletkezett, a vele foglalkozó könyvek száma pedig alig belátható.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Horváth István: Babilon köntöse

Sokan nem értik, mi ez a sok vérontás és harc az ószövetségben, és ez hogyan fér össze a mi szerető Istenünkkel, Jézus Krisztussal... A Bibliában lévő harcok mindig a Sátán és angyalai, démonai ellen folytatott szellemi csatáink előképei, így a Józsué könyvében leírt események megfelelnek az efézusi levél tanításai megtapasztalásának. Sokan gondolják, hogy a kereszténység öregasszonyok és félbolond lelkisérültek vallása, és hogy a gyengék templomokba menekülnek a kihívások elől, de ennek az ellenkezője igaz. A kereszténység harcos vallás!