Elemek megjelenítése címkék szerint: W

hétfő, 17 április 2017 23:23

Watchman Nee: Az elragadtatás

Ahhoz, hogy megértsük a Máté 24. és 25. fejezeteit, alapvetően szükséges, hogy világos ismeretünk legyen az elragadtatás témáját illetően. Mert ez az egyik legfontosabb kérdés ebben az utolsó órában. Sajnos, sokan vannak, akik ezt nagyon félreértelmezik. Az „elragadtatás” ugyanaz, mint a János 14:1-3-ban a „kapni, fogadni” szó. Nem azt a gondolatot jelenti, hogy „felkapaszkodni” a mennybe, hanem azt, hogy az Úr fogad be bennünket a mennybe. Tehát az elragadtatás egy sajátos kifejezés, amely azt jelöli, hogy Ő fogad bennünket magához az Ő közeli visszajövetelekor.

A hívők között különböző látások vannak az elragadtatásról. Egyesek azt mondják (1), hogy a megváltottak egész testülete elragadtatik a Nagy Nyomorúság előtt; mások úgy hiszik (2), hogy a megváltottak egész testülete át kell, hogy menjen a Nagy Nyomorúságon, mielőtt elragadtatnak; míg megint mások úgy vélik (3), hogy a megváltottak egy része elragadtatik a Nagy Nyomorúság előtt, egy részük pedig majd a Nagy Nyomorúság után ragadtatik el.

Fontos üzenet ez, mert amivel az amerikai egyháznak szembe kell néznie, azzal később az európai kereszténységnek is, úgy, hogy közben erre sem az amerikai, sem az európai keresztények nincsenek felkészülve. David Wilkerson és még máskeresztény vezetők is figyelmeztettek már évekkel ez előtt arra, hogy a nyugati keresztények a kényelmes életmód bálványozása és a világ szeretete miatt teljesen felkészületlenek a következő évtizedekben rájuk váró kihívásokkal szemben. Ugyanakkor nem szabad ezt az üzenetet félelemmel hallgatnunk, mert az Úr megígérte, hogy ő gondot visel ránk, velünk lesz minden napon e világkorszak végéig, ezért akik az övéi, azok minden nyomorúságból győztesen fognak  kikerülni.

szombat, 01 január 1955 00:00

William Branham élettörténete

William Marion Branham Svájcban elhangzott beszámolója, magyar hangalámon- dással. Gyermekkoráról, elhívásáról, családi tragédiákról. Igen megrázó története ez egy hányattatott sorsú prédikátornak. Talán mindezek fényében érthetőbb későbbi tévelygése és tragédiája, mely a Hit-tanítói mozgalomba önmaga által való beemelése miatt történt vele.

péntek, 08 június 2012 00:00

Weigert József: Kövek a kútban

A gyülekezeten belül és a családon belül is vannak olyan dolgaink, amelyeket meg szeretnénk változtatni, de ez magunktól nem megy. Kell hogy jöjjön a Szent Szellem, mert még az imádságot, még a Jézussal való kapcsolatot sem tudjuk a magunk erejéből megkedvelni. Miért van az, hogy elegendő belőle öt perc vagy negyed óra? Miért van az, hogy keresztény házas párok egy héten kétszer nem tudnak találkozni úgy, hogy együtt imádkozzanak csak a saját gyerekeikért? Még nem említettem azt, hogy azon túl levő célokért és dolgokért! Miért van az, hogy vannak bemerített gyermekek a családban, kettő, három, több is talán és nem találnak egy héten egy olyan fél órát, amikor együtt imádkoznak? Mit gondoltok? Miért van ez? Mert a Szent Szellem nincs ott úgy, mint ahogy szeretne ott lenni, hogy ő vezessen, hiszen ha ő vezetne, akkor ezt kimunkálná.

péntek, 08 június 2012 00:00

Weigert József: Atyák

„Isten szeretete az, amely olyan módon van jelen az életemben és a te életedben, hogy a sikerek és a kudarcok nem a legmeghatározóbbak kell hogy legyenek az életünkben. A legmeghatározóbb az kell hogy legyen az életünkben, hogy Ő bennem él és én vele el tudok jutni a célba és ez a cél nem más lesz mint az, hogy olyanná válok mint Ő. Ugyan olyanná válok mint Ő és ehhez ő megadta az utat. Erről nem csak ábrándozhatok, hanem ezt az ő vezetése alatt megélhetem.”