Dátum: 2023.12.31 Helyszín: Sárbogárdi evangélikus gyülekezet Jézus világosan elmondja nekünk tanítványainak, hogy miként várjuk az ő második eljövetelét. Ennek megvilágítására olyan hasonlatokat említ, melyeket az ó korban élő zsidó emberek…
Dátum: 2023.12.25 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet A Messiás aki Jézusban jelent meg, nem úgy jött el a zsidók számára ahogy azt ők várták és ez az igazság vonatkozik az egész…
Dátum: 2023.10.15 Helyszín: Sajószentpéteri Baptista Gyülekezet A máté 20,1-16 alapján a szolgálatról volt szó. Ebből az igeszakaszból azt is megtanulhatjuk, hogy Isten nagyon rövid ideig tartó küldetést is adhat itt…
Dátum: 2023.10.14 Helyszín: Sajószentpéteri Baptista Gyülekezet A 2Sámuel 12 és az 51. zsoltár alapján Dávid Betsabéval elkövetett házasságtörését és bűnbánatát vizsgáltuk.  Többek között azt láthatjuk meg ebből a történetből, hogy…
hétfő, 25 szeptember 2023 20:05

Nochta Pál: A végidők egyháza

Dátum: 2023.09.16 Helyszín: Budapest, Élő kövek Gyülekezet Milyen lesz a végidők egyháza? Ez a kérdés minden valódi hívőt foglalkoztat. A Szent Szellem arról tesz bizonyságot, hogy az utolsó időkben Jézus…
Dátum: 2023.09.03 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet Igehely: Jelenések 3,1-6 Jézus szavai a szárdiszi gyülekezetnek „az a neved, hogy élsz pedig halott vagy”, a ma élő kereszténységnek is szólnak. A valódi…
péntek, 04 augusztus 2023 19:52

Nochta Pál: A Szent Szellem vezetése

Dátum: 2023.07.29 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet A Máté 28,18-20 szerint Jézus megbízatást adott tanítványainak, hogy tegyék tanítványokká a nemzeteket és merítsék be őket, az Atya, Fiú és Szent Szellem nevében,…
szombat, 10 június 2023 06:27

Nochta Pál: A két hegy

Dátum: 2023.06.04 Helyszín: dunaújvárosi bibliai gyülekezet Ahogy az ószövetségben a zsidó népnek Mózes vezetésével volt lehetősége arra, hogy a sínai hegynél találkozzon az Úr dicsőségével, úgy nekünk is van arra…
Dátum: 2023.05.21 Elhangzott: a BTSz-en „Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel te az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus így…
szombat, 10 június 2023 06:27

Nochta Pál: Hogyan talált meg engem Isten?

Dátum: 2023.05.20 Helyszín: sajószentpéteri baptista gyülekezet. Bizonyságtétel a megtérésről és arról, ami az után történt. „Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”…
Dátum: 2023.05.21 Helyszín: sajószentpéteri baptista gyülekezet. Semmit nem ér az istentiszteletünk, ha nincs megtapasztalásunk Isten jelenlétével. Élhetünk a legtökéletesebb módon, járhatunk a legtökéletesebb gyülekezetbe, de ha csak egy valaminek híjával…
csütörtök, 20 április 2023 03:58

Nochta Pál: A szeretet által munkálkodó hit

Dátum: 2023.04.15 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet A Galata 5,1-6 alapján azt kell mondanunk, hogy semmiféle törvény, módszer, stb, nem képes rajtunk segíteni az élet egyetlen területén sem, mert semmi nem…
csütörtök, 20 április 2023 03:58

Nochta Pál: Jézus és Júdás

Dátum: 2023.04.06 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet A tizenkét tanítvány közül egy ördög volt, ezt Jézus mondta, elolvashatjuk a János Evangélium 6.dik részének végén. Ez Júdás volt, aki valahogy már kezdettől…
csütörtök, 20 április 2023 03:58

Nochta Pál: Jézus és a lator

Dátum: 2023.04.07 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet Jézus mellé még két gonosztevőt is keresztre feszítettek, ezek közül az egyik néhány órával a halála előtt felismerte, hogy valóban Jézus a messiás, aki…
csütörtök, 20 április 2023 03:58

Nochta Pál: Győzelmünk fundamentuma a megváltás

Dátum: 2023.04.16 Helyszín: Budapest, Szeráf Gyülekezet A megváltás Isten csodálatos műve, amelyet értünk hajtott végre Jézus Krisztus által. Annyira csodálatos titok ez, hogy még ma sem értjük igazán, ezért ehhez…
Dátum: 2023.02.26 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezetMa is fontos kérdés, hogy miként tudjuk megállapítani a régi és az új természet közötti különbséget.János apostol nagyon világosan definiálja az újjászületett és az újjá…
péntek, 03 február 2023 04:17

Nochta Pál: Út a dicsőséghez

Dátum: 2023.01.29 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet Igehely: János 12,20-33 Ahogy a búzaszem is egymaga marad ha nem ültetik el a földbe, ugyan így mi is csak magunkban maradunk, ha nem…
hétfő, 23 január 2023 20:06

Nochta Pál: Mi legyen a víziónk?

Dátum: 2023.01.21 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet Vízió jelentése, magyarázata: látomás, jelenés, jövőkép, Nem létező, vagy még nem létező dolog elképzelése. Nyilvánvaló, hogy nekünk a víziót a Szent Szellem adja a…
szerda, 04 január 2023 04:46

Weigert József: Szemléletváltás

Dátum: 2022.10.23 Helyszín: Mezőberény A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében bizonyos értelemben a Mennyből láthatunk egy darabot, de úgy is mondhatnánk, hogy a Mennynek a megnyilvánulását láthatjuk. Itt olyan emberekről…
Dátum: 2022 Helyszín: Mezőberény Isten el akar vezetni bennünket arra a pontra, amely a tanítványok életében a Getsemáné kertje volt. Nekik ott kellett szembesülniük azzal, hogy emberi erőből nem képesek…