Elemek megjelenítése címkék szerint: P

Fordítás: https://hitunkcelja.wordpress.com

„Jelen kiadás szerzője már 1876-ban kiadott egy kisebb terjedelmű tanulmányt a következő címmel: „A Föld legkorábbi korszakai és tanulságaik számunkra”, s ezzel kettős célja volt. Egyik, hogy megkíséreljen feloldani néhányat azokból a földtani és egyéb nehézségekből, melyek a Teremtés első könyvének első fejezeteivel kapcsolatban szoktak fölmerülni; ezután pedig arra vállalkozott, hogy rámutasson azokra az állapotokra, melyek Noé napjaiban voltak jellemzőek, és amelyek ma újra megjelentek a kereszténységben – és hogy ebből kifolyólag tudhatjuk, hogy az Emberfia napjai sem lehetnek túlságosan messze tőlünk.

A kutatás során a következőket vettem alapul, melyek, ha elfogadjuk ezeket, a szöveg magyarázatát egyszerűvé és pontossá teszik, és elejét veszik minden lehetséges geológiai ellenvetésnek.

1) Hogy a Teremtés első fejezete, ugyanúgy, mint az utána következők, elsődleges jelentését tekintve sem nem látomás, sem nem allegória, hanem puszta történetírás, és ezért a tények szó szerinti tálalásaként kell elfogadni.

2) Azonban gondot kell rá fordítani, hogy a héber szöveg pontos jelentését kiderítsük, amit az angol Authorised Version gyakran elmulaszt megtenni.

3) Hogy azok számára, akik valóban hisznek valamilyen Felsőbb Lényben, nem okoznak problémát a fizikai változásokat és testi rángatózásokat okozó természetfeletti megnyilvánulások, különösen azzal a világgal való kapcsolat során, melynek erkölcsi állapota már korszakokkal az emberi faj megteremtése előtt megromlott.”

letöltés

God Needs Faithful Men by Zac Poonen

https://www.cfcindia.com/wftw/god-needs-faithful-men

„És kerestem közöttük egy embert, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találtam.”   (Ezékiel 22:30).  A világ, Izrael és a gyülekezet történetében számos példát látunk arra, hogy Isten nagyon gyakran egy ember által viszi véghez a tervét egy konkrét helyzetben,. Egy ember Istennel mindig többséget képez.   Noé: Amikor Noé idejében az egész világ megtelt gonoszsággal és Isten elleni lázadással, jóllehet nyolc istenfélő ember volt a földön, Isten tervének véghezvitele mégis teljesen egy emberen, Noén múlt. Noé volt az egyetlen ember, aki kegyelmet talált Isten előtt abban az időben (1 Mózes 6:8). Ha az az egyetlen ember hűtlen lett volna Istenhez, az egész emberi faj kipusztult volna, és közülünk most senki sem élne! Hálásak lehetünk Istennek, hogy Noé hűséges volt. Jézus azt mondta, hogy az utolsó napok hasonlók lesznek Noé napjaihoz. A szexuális perverzió és Noé napjainak erőszakossága fogja jellemezni az utolsó napokat is. Ezek azok az idők, amiben élünk ma. Istennek ma is olyan kompromisszummentes emberekre van szüksége, mint Noé volt.

Letöltöm

 

The Truth Concerning Salvation by Zac Poonen

https://www.cfcindia.com/wftw/the-truth-concerning-salvation-0

Isten igéje három igeidőben beszél az üdvösségről: múlt idő (Efézus 2:8), jelen idő (Fil. 2:12) és jövő idő (Róma 13:11) – vagy más szavakkal beszél megigazulásról, megszentelődésről és megdicsőülésről. Az üdvösségnek van egy alapja és egy felépítménye. Az alap a bűnök bocsánata és a megigazulás.  A megigazulás több mint bűnbocsánatot kapni a bűneinkre. Ez azt is jelenti, hogy az ember igaznak bizonyul Isten szemében Krisztus halála, feltámadása és mennybemenetele alapján. Ez nem a mi cselekedeteinken alapszik (Efézus 2:8-9), még a mi igaz cselekedeteink is olyanok, mint a tisztátalan ruha Isten szemében (Ézsaiás 64:6). Mi Krisztus igazságát öltöztük fel. (Gal. 3:27).

Letöltöm

 

Isten királysága mennyei és nem földi, ami igazság, békesség és Szent Szellemtől való öröm (Róma 14:17). A hívőknek rendelkezniük kell ezekkel a tulajdonságokkal, hogy az állampolgárai lehessenek ennek a mennyei királyságnak. Sajnálatos módon azonban a hívők többsége nem élvezi Isten királysága életének ezt a kiváltságát. Helyette egy normák szerinti életet élnek, ami nem sokban különbözik a világi emberekétől, akik a sötétség királyságának az állampolgárai. Ennek oka az, hogy a legtöbb hívő nem tanulta meg Isten királyságának első alapelvét Keresztelő Jánostól és Jézustól, akik kihirdették ezt a királyságot.

„Amikor azért imádkoztam, hogy mit cselekedjek ebben az összejövetel-sorozatban egy fontos következtetésre jutottam. Egy nagy terhet helyezett a szívemre az Úr. Szükségünk van ébredésre. Szükségünk van egy felébredésre, de nem várhatjuk egyszerűen a Szent Szellemtől, hogy jöjjön és tisztítson el minden szemetet, amit mi csináltunk. Világos útmutatásunk van Isten igéjéből arra vonatkozóan, mit cselekszik Krisztus, hogy mit vár el tőlünk, hogy hogyan éljünk, hogy mit vár el tőlünk az Ő egyháza érdekében. Nem jó dolog, hogy az emberek nagy hangon követelnek rendkívüli bibliai megnyilvánulásokat, amikor körülöttünk mindenhol sérülnek a bibliai alapelvek.”
 
péntek, 08 június 2012 00:00

Paul Washer: SOKKOLÓ ÜZENET

"„Úgy fogok prédikálni, mintha ez lenne az utolsó alkalom számomra. Mondani fogok nektek dolgokat, amit félre fogtok érteni. Mondani fogok dolgokat, amik miatt nagyon fogtok haragudni rám. Mondani fogok dolgokat, amiket el fogtok utasítani, és lesz amire azt fogjátok mondani, hogy nincs jogom ilyeneket mondani nektek.

De mielőtt bármilyen következtetésre juttok azzal kapcsolatban, amit ma itt hallotok, tegyetek fel magatoknak egy kérdést. Tudjátok, a prédikálás nagyon veszélyes dolog. Veszélyes rám nézve, mert a Biblia azt mondja, hogy a hamis tanítóknak súlyosabb ítéletük lesz. Ha nem igaz az, amit ma elmondok nektek, akkor nagy bajban vagyok, ezért minden okom megvan rá, hogy féljek, mert Isten ítélete súlyt majd engem. De, ha igaz az, amit ma elmondok nektek, akkor nektek van félni valótok. Mert, ha helyesen magyarázom a Szentírásnak azt a részét, amiről majd beszélek nektek, akkor az olyan, mintha maga Isten szólna egy emberen keresztül.”

csütörtök, 01 január 2009 00:00

Paul David Washer: EZ HÁBORÚ!

„Nem igaz-e, hogy te és én hetekig tudunk járni anélkül, hogy emlékeztetve lennénk a legfontosabb dolgokra a keresztény életben? Hogy azokat, amelyeket maga Isten tett elénk, elfelejtjük minden tevékenységünkben és elfoglaltságunkban? Minden, amit teszünk, azért kell tegyük, mert az Isten akarata, mert az dicsőséget szerez Istennek.”
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Pearl G. Young: Jézus itt vagyok, küldj el engem!

Ez volt az első pünkösdi összejövetel, ahol voltam. Nem tudom, mit vártam; de azt igen, hogy féltem. Ez a félelem azonban hamarosan eltűnt. Az összejövetel teljesen megváltoztatott. Első alkalommal értettem meg, hogy mit jelent a Szellem keresztség – az embert egy bensőséges, állandó kapcsolatba hozza Jézus Krisztussal. Szerintem a legnagyobb problémám az erő volt, – erő a szolgálatra! Természetesen erő is volt ott! A Szellem ajándékai megnyilvánultak. A hangsúly azonban nem ezeken volt, akármennyire is drágák és fontosak is ezek! A hangsúly Jézuson volt. Ő volt a középpont. Az emberek Őt keresték. Ujjongtak az I jelenlétében. Szerették és imádták Őt. Mindez éhessé tett engem. Szívemben azt gondoltam: „Éveken át itt volt ez a hely – és én nem tudtam róla!” Ez egy más világ volt – egy kimondhatatlanul csodálatos, mennyei világ!