szerda, 14 augusztus 2019 06:52

Heti üzenet 2019 augusztus 12

Most arról fogok egy keveset írni, hogy a megigazultságunk alapján jogunk van igaz ítéletet, igazságot kérnünk, és várnunk az élő Istentől. Nekünk, megigazult keresztényeknek úgy is ismernünk kell Őt, mint igaz, és jó Bírót!

Boldog, kinek Jákob Istene a segítsége, kinek reménye van az Örökkévalóban, az ő Istenében,  ki készítette az eget és földet, a tengert és mindazt, mi bennük van; a ki hűséget tart örökké, jogot szerez a zsaroltaknak, kenyeret ad az éhezőknek. Az Örökkévaló fölszabadítja a foglyokat; az Örökkévaló látókká teszi a vakokat; az Örökkévaló fölegyenesíti a görnyedteket; az Örökkévaló szereti az igazakat; az Örökkévaló megőrzi a jövevényeket, az árvát és özvegyet fönntartja – de a gonoszok útját elgörbíti. (Zsolt 146:5-9 IMIT ford.)

document word

 

heti20190812.docx

document pdf

 

heti20190812.pdf

Megjelent: 1646 alkalommal