vasárnap, 21 augusztus 2016 00:00

Heti üzenet 2016 augusztus 22

Az Igazság az Úr Jézus /a testté lett Ige!/ és Ő benne van a megigazulás a megtérés által.
A békesség alapja az Istennel az Atyával, a Szent Szellemmel való közösség az Úr Jézus megváltásának, helyettesítő áldozatának elfogadása, a megtérés által. Föladása önmagunknak, önző természetünknek, életünk átadása Istennek, letétele az Atya kezébe, ezáltal belépés a teljes békességbe. Mert az önátadás nem jöhet létre az Istenbe vetett teljes bizalom nélkül.
Teljesen rábízni magunkat mindenben. Teljesen! Ez a békesség Benne. Hit! Élő reménység, teljes szeretet!

Megjelent: 1463 alkalommal