csütörtök, 17 július 2014 00:00

René Noorbergen: Az elveszett fajok titkai

„Valóban jártak volna látogatók nálunk az ősi időkben?

műszaki tudásunk annak árnyéka lenne csupán, amire ezek a csillagközi látogatók tanítottak minket?

Érintkezést tartanak-e fönn a társadalmunkkal mind a mai napig, vagy pedig magunkra hagytak minket - talán örökre?

Lehetséges lenne, hogy az ismeretlen ősi megmunkált tárgyak, melyek rendkívül fejlett műszaki tudással rendelkező társadalomra mutatnak, a mi történelmi fejlődésünkhöz tartoznak?

Igaz lenne, hogy fejlődés helyett visszafejlődtünk? Többet vesztettünk volna, mint amennyit nyertünk?

Talán a fejlettségnek és bonyolult kifinomultságnak ahhoz a fokához közeledünk újra, amely egyszer már az emberi faj bukásához vezetett?

Ez a könyv kísérlet arra, hogy méltányos választ adjon e kérdésekre - számos olyan fölfedezés alapján, melyek mindeddig megmagyarázatlanul hevertek a méltóságteljes múzeumok és dohos könyvtárak mélyén. A következtetések meglepőek, sőt ijesztőek lesznek, mert nagyon sok minden, ami történelmünk hajnalán történt, elveszve nyugszik múltunk romhalmaza alatt.”

Forrás: www.szaboferenc.hu

Megjelent: 4103 alkalommal