csütörtök, 01 január 2009 00:00

Ray Bevan: Semmiből valamit

Érezted már valaha magad jelentéktelennek? Vagy úgy, hogy nincs semmid - semmilyen konkrét talentumod, vagy ajándékod? Vagy esetleg lehetetlen helyzettel találtad magad szemben, amit nem tudtál megoldani? A II. Királyokban olvasunk egy asszonyról, aki olyan követelésekkel nézett szembe, amiknek nem tudott eleget tenni. A férje meghalt, nem volt pénze kifizetni a számláit, és a hitelezői jöttek, hogy kipakolják a házát és elvigyék a fiait. Túl nehéz, óriási problémával kellett szembenéznie.

Vannak idők az életünkben, amikor olyan helyzetekbe kerülünk, amit számunkra lehetetlen megoldani. Ez az a pont, ahol Isten belép és természetfölötti módon megoldja a szükségeinket. Lehet, hogy pont ilyen helyzetben Vagy. Ha olyan helyzetben Vagy, hogy megoldhatatlan követeléssel találtad magad szemben, van egy kulcs számodra, ami felszabadítja Isten természetfeletti erejét. Az, hogy engedelmeskedj egyszerű instrukcióknak.

Figyeld meg a II. Királyokban található illusztrációt!

"Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: Szolgád, az én férjem meghalt; és te is tudod, hogy szolgád félte az URat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt: Nincsen egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket ott kinn minden szomszédodtól, üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre! Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: Tégy elém még egy edényt! De az így felelt neki: Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt!" (II. Királyok 4,1-7.)

Elizeus egyszerűen ennyit mondott: "Mi van a házadban?" Válasz: "Semmi." Valójában hangsúlyozza. "Nincs semmim, Elizeus. Benéztem a hűtőbe. Semmi. Benéztem az ágy alá. Semmi. Egyáltalán semmim nincs a házban, kivéve egy kicsi olajat."

Elizeus így szólt: "Azt tudom használni". Figyeld meg, hogy amit az asszony semminek nevezett, Isten soknak látta. Ez a kis olaj hatalmas áldássá változott az asszony életében. Isten megsokasította, és így ki tudta fizetni a számláit, eltartotta a gyerekeit, és a maradékból éltek.

Istenben bővölködés van! Vedd észre, hogy ahhoz, hogy a természetfelettit felszabadítsa az asszony életében, az instrukciói ennek a prófétának nagyon egyszerűek, praktikusak voltak. "Keress edényeket, menj be, és töltögess."

Az egyszerű utasításoknak való engedelmesség felszabadítja Isten erejét!

Mit mondott Jézus a vaknak? Menj és mosakodj meg!

Mit mondott Jézus a leprásoknak? Menjetek és mutassátok meg…

Mit mondott az embereknek Kánában, mikor elfogyott a bor? Menjetek és töltsétek meg…

Mit mondott Lázár sírjánál, mikor a halott már négy napja ott volt? Menjetek és gördítsétek el a követ.

Az utasítások nagyon egyszerűek.

Ha Isten elhívott, ne becsüld le, ne vesd meg amit neked adott. Mindenkinek van valamije. Lehet, hogy azt mondod: "Uram, nincs másom, csak egy mosolyom." Isten azt mondja: "Add ezt nekem." vagy "Nincsen semmim, kivéve, hogy jól kijövök az emberekkel. Bátorítani tudom őket." Isten azt mondja: "Add nekem ezt az egyet. Én tudom használni." Isten elfogadja a "csak"-okat, a "kivéve"-ket. Más szavakkal, csak adj valamit Istennek, hogy használja. Amit te semminek látsz, Isten azt valaminek, alapanyagnak látja. Amit te kicsinek látsz, Isten azt egy potenciálnak látja. Amit te utolsó kis dolognak látsz, Isten azt elfogadja. Ne nézd le ezeket a dolgokat.

Itt az ideje, hogy elkezdj Saját magad lenni. Néhányan azt gondoljátok, hogy Isten nem tud titeket használni, azért mert hibát követtél el. De nem tervezel hibát. Felejtsd el a múltat. Isten minden személynek egyéni jövőt, végzetet tervezett el, amit csak te tudsz betölteni.

Meg kell tanulnunk szeretni magunkat. Azért, mert csak amikor "szeretjük" (elfogadjuk) magunkat, akkor kezd el a valódi szolgálat kiáradni és Isten csodálatos dolgot hoz létre az életedben. Általában mindenki valami szenzációsra, látványosra vár, de Isten azt mondja, hogy "csak add azt nekem, ami természetes neked. És meg fogod látni, mit tudok tenni vele."

Elmondtam ezt a titkárnőmnek, és elkezdett sírni. "Mi van veled?" -kérdeztem. "Ray, az évek során mindég kértem Isten, hogy használjon: "Szeretnék valami speciálisat tenni. Nincs sok mindenem, de használj engem." - mondta. Ezek alatt az évek alatt végig használt. A gépelésem. A könyvelésem. Vittem az irodát. Ez nekem teljesen természetesen ment."

Pontosan! De látod, neki ez semmi. Természetes. És néha elszalasztjuk! Az emberek valami egyedi és speciális dolgot keresnek, és nem törődnek azzal, amit a legjobban tudnak csinálni. Oly sok lehetőség, potenciál van az életedben, ami rejtve van. Most gondolkozz egy kicsit arról, mi megy neked jól, természetesen. Hadd szabadítsa fel Isten természetfeletti erejét és töltse be minden szükségedet - kezdd ezt azzal, hogy engedelmeskedsz egyszerű instrukcióknak.

Ray Bevan, pásztor
Dél-Welsz, Newport
"The King's Church" (A Király Gyülekezete)
Az írás eredeti címe: God accepts your excepts
Jerry Savelle Ministries International 1998
Jerry Savelle Miistries Intl. P.O.Box 748
Crowley, TX 7603 6-0748
Phone (817)297-3155
Fordította: Élő Magdolna, 2003.


 
Megjelent: 2865 alkalommal