Elemek megjelenítése címkék szerint: G

Ez a könyv nem életrajzírói szándékból született, és nem is időrendben haladó beszámoló. Minthogy ismertem őt azokban az években, amikor a szolgálata a tetőpontján állt, a róla őrzött emlékeimet adom közre e lapokon, azzal az őszinte reménnyel, hogy az Úrtól kapott szolgálata másokat is ösztönözni fog abban, hogy felfedezzék és betöltsék a magukét. Ami engem illet, jelleme szellemi vonatkozásai jobban izgatnak az élettörténeténél. Ismeretségi körömben azon kevesek egyike volt, akik, úgy hiszem, valóban átformálódtak Krisztus képmására.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 3. Titusz Naplója

Blastinius Drachrachma elkötelezett módon készült romba dönteni Pál munkásságát. E férfi, lépésről lépésre követte Pált bárhová vezetett útja, másodjára próbálkozott az apostol munkájának elpusztításával, pontosan akkor, amikor az elindult második útjára. Blastinius Drachrachma olyan ember volt, aki bár Jézus Krisztus követőjének vallotta magát sokkal inkább a zsidó törvények mellett kötelezte el magát, Krisztus helyett. Egyáltalán nem riadt vissza, hogy hitetlenek segítségének bevonásával tegye tönkre Pált. Így történt, hogy Blastinius összehívott egy titkos találkozót Jeruzsálemben Pál elpusztításának megtervezése végett. Mi volt célja? Hogy beavassa a szikáriusoknak elnevezett titkos társaságot Pál meggyilkolásába!
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 2. Szilász Naplója

Ha minden más ismeretlen számotokra, vegyétek figyelembe azt, hogy ott voltam Pállal, amikor a levelet írta. Mi több, Barnabás egyike volt legjobb barátaimnak. Pállal tartottam éjjel-nappal, közel két éven át. Mindannyiuktól hallottam, amint elmesélik galáciai utazásuk történetét. János Márkot is hallottam beszélni, ő volt az, aki elmondta újra és újra hajótörésük történetét, mint ahogyan ezen kis részletet sokszor említette Pál és Barnabás is. Ami Timóteust illeti, ő azokat a részleteket tette világossá előttem, amelyeket Pál és Barnabás nem láthattak - a jeruzsálemi látogatók történetét, akik Galáciába utaztak. Mindehhez teszem hozzá a saját részem, melynek szemtanúja voltam, és abban bizonyosak lehettek, hogy mindaz, amit elmesélek nektek, igaz.
 
E lapokon keresztül korábbi időkből jelennek meg testvéreink, és megszólalnak: „Térjetek meg, készülj fel világ, mert az élő Isten megismétli amit tett.” Amint elolvasod az ősgyülekezet történetét izgalomba jössz, felvilágosulsz és elérzékenyülsz. De éppen ahogyan Jézus Krisztus szavaival megmozgatta az embereket, majd a szívüket átjárta hívásának teljessége, ugyanúgy téged is átjár e könyv gyakorlatiassága. Fényt vet tragikus körülményeinkre melyben élünk, mialatt rámutat a gyülekezet egyik tapasztalatára, arra, amely mély és csodálatos annyira, hogy azon tűnődsz hogyan létezhetett ilyesmi valaha.