péntek, 27 február 2015 00:00

Diriczi Tibor: Hogyan születtem újjá?

Ebben a rövid bizonyságtételben hallhatunk arról, hogy miként született újjá egy olyan ember, aki gyakorlatilag gyermek korától kezdve egy nazarénus gyülekezethez tartozott, de aztán idővel mégis eljutott arra a pontra, ahol már neki is Istenhez kellett kiáltania bűneinek bocsánatáért. Története rámutat arra, hogy nem elégséges csupán valamilyen egyházhoz vagy gyülekezethez tartozni, mert ez önmagában nem biztosítja az ember számára az örök életet, hiszen amint a Bibliában is olvassuk, senki nem mehet be Isten királyságába, csak ha átéli Istennel azt a természetfeletti megtapasztalást, amit Jézus felülről való születésnek (újjászületésnek) nevezett.

Megjelent: 5471 alkalommal